Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Giới Thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu là sự kế thừa có chọn lọc những tinh hoa từ Nông trường Sông Hậu. Nông trường Sông Hậu được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1979 theo Quyết định số 33/QĐ-UBT với diện tích tự nhiên là 3.450 ha (tiền…

Tầm nhìn chiến lược

Sứ mệnh: “Vì sự phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam” Tầm nhìn: Bằng trí tuệ người Việt cùng sự hợp tác, hội nhập với thế giới, Sohafarm phát triển bền vững là một công ty hạt nhân về liên kết bốn nhà: nhà nông, doanh…

Tổ chức bộ máy

  Hội đồng quản trị: 1)    Nguyễn Tấn Anh       - Chủ tịch 2)    Hồ Sĩ Hiền                - Thành viên 3)    Thái Văn Tâm           - Thư ký Kiểm soát viên: 1)    Nguyễn Văn Anh Tuấn      

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp…
Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890