Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Lịch sử hình thành

 

Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu là sự kế thừa có chọn lọc những tinh hoa từ Nông trường Sông Hậu.

Nông trường Sông Hậu được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1979 theo Quyết định số 33/QĐ-UBT với diện tích tự nhiên là 3.450 ha (tiền thân là Nông trường Quyết Thắng cắt ra 50% diện tích); năm 1984, sát nhập thêm 50% phần diện tích còn lại của Nông trường Quyết thắng đưa tổng diện tích lên 6.981,5 ha theo Quyết định số 47/QĐ-UBT. Đến năm 1992, Nông trường chính thức được thành lập doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 1106/QĐ-UBT của UBND tỉnh Cần Thơ.

Mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp đã biến nơi đây từ vùng hoang lầy, lung đìa, đất ngập, nhiễm phèn thành vùng đất trù phú, phát triển cuộc sống cho hơn 3.000 hộ dân; đơn vị hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1985 và 1999.

Nông trường Sông Hậu được lãnh đạo tỉnh Cần Thơ đề nghị và Thủ tướng Chính phủ chọn thành lập “KHU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO” với mục tiêu ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững và nhân rộng các kết quả cho toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ kết quả nghiên cứu đề tài: “Phát triển nông nghiệp bền vững nhìn từ mô hình Nông trường Sông Hậu thành phố Cần Thơ”, Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu (Sohafarm corp) được thành lập ngày 27/12/2007 với ba thành viên sáng lập ban đầu là Nông trường Sông Hậu (góp 51% vốn điều lệ), tác giả đề tài GS.TS Nguyễn Tấn Anh và ông Hồ Xuân Minh. Tuy nhiên, sau khi thành lập Sohafarm corp, Ban Giám đốc mới của Nông trường Sông Hậu không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo quy định của pháp luật nên tư cách thành viên sáng lập của Nông trường Sông Hậu sau đó được thay đổi bằng những cổ đông mới.

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890