Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Tầm nhìn chiến lược

 

Sứ mệnh:

“Vì sự phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”

Tầm nhìn:

Bằng trí tuệ người Việt cùng sự hợp tác, hội nhập với thế giới, Sohafarm phát triển bền vững là một công ty hạt nhân về liên kết bốn nhà: nhà nông, doanh nghiệp, khoa học và nhà nước trong phát triển tam nông: nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Giá trị cốt lõi:

Trung tâm của sự phát triển bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Việt Nam.

Nông dân được sống tốt đẹp hơn!

Nông thôn là nơi đáng sống hơn!

Nông nghiệp phát triển bền vững hơn!

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890