Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Tiêu chuẩn chất lượng

 

TIÊU CHUẨN GẠO XUẤT KHẨU VIỆT NAM

LONG GRAIN RICE SPECIFICATIONS

(EXPORT STANDARD)

Quy cách tiêu chuẩn

Gạo 5%

Gạo 10%

Gạo 15%

Gạo 25%

Tấm (3/4 hạt)
(% tối đa)

5.0

10.0

15.0

25.0

Độ ẩm
(% tối đa)

14.0

14.0

14.0

14.5

Hạt đỏ và sọc đỏ
(% tối đa)

2.0

2.0

5.0

7.0

Hạt vàng
(% tối đa)

0.5

1.0

1.25

1.5

Hạt bạc phấn
(% tối đa)

6.0

7.0

7.0

8.0

Hạt bị hư hỏng
(% tối đa)

1.0

1.25

1.5

2.0

Hạt nếp
(% tối đa)

1.5

1.5

2.0

2.0

Hạt non
(% tối đa)

0.2

0.2

0.3

1.5

Tạp chất
(% tối đa)

0.1

0.2

0.2

0.5

Thóc

(tối đa hạt/ kg)

15

20

25

30

Mức xát

Xay xát kỹ,  đánh bóng 2 lần & tách màu

Xay xát kỹ, đánh bóng & tách màu

Xay xát kỹ & đánh bóng

Xay xát kỹ

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890