Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Results 1 - 16 of 16

Gạo 10%

 

 • Mã sản phẩm: WR10
 • Tên sản phẩm: Gạo trắng hạt dài 10% tấm
 • Quy cách tiêu chuẩn:

 

 

- Tấm (¾ hạt)

Tối đa 10.0%

- Độ ẩm

Tối đa 14.0%

- Hạt đỏ và sọc đỏ

Tối đa 2.0%

- Hạt vàng

Tối đa 1.0%

- Hạt bạc phấn

Tối đa 7.0%

- Hạt bị hư hỏng

Tối đa 1.25%

- Hạt nếp

Tối đa 1.5%

- Hạt non

Tối đa 0.2%

- Tạp chất

Tối đa 0.2%

- Thóc (số hạt/kg)

Tối đa 20 hạt

- Mức xát

Xay xát kỹ, đánh bóng & tách màu

- Đóng bao

Bao PP 50kg, 25kg

200.000 đ

Gạo 15%

 

 • Mã sản phẩm: WR15
 • Tên sản phẩm: Gạo trắng hạt dài 15% tấm
 • Quy cách tiêu chuẩn:

 

 

- Tấm (¾ hạt)

Tối đa 15.0%

- Độ ẩm

Tối đa 14.0%

- Hạt đỏ và sọc đỏ

Tối đa 5.0%

- Hạt vàng

Tối đa 1.25%

- Hạt bạc phấn

Tối đa 7.0%

- Hạt bị hư hỏng

Tối đa 1.5%

- Hạt nếp

Tối đa 2.0%

- Hạt non

Tối đa 0.3%

- Tạp chất

Tối đa 0.2%

- Thóc (số hạt/kg)

Tối đa 25 hạt

- Mức xát

Xay xát kỹ, đánh bóng

- Đóng bao

Bao PP 50kg, 25kg

 

200.000 đ

Gạo 25%

 

 • Mã sản phẩm: WR25
 • Tên sản phẩm: Gạo trắng hạt dài 25% tấm
 • Quy cách tiêu chuẩn: 

 

 

- Tấm (¾ hạt)

Tối đa 25.0%

- Độ ẩm

Tối đa 14.5%

- Hạt đỏ và sọc đỏ

Tối đa 7.0%

- Hạt vàng

Tối đa 1.5%

- Hạt bạc phấn

Tối đa 8.0%

- Hạt bị hư hỏng

Tối đa 2.0%

- Hạt nếp

Tối đa 2.0%

- Hạt non

Tối đa 1.5%

- Tạp chất

Tối đa 0.5%

- Thóc (số hạt/kg)

Tối đa 30 hạt

- Mức xát

Xay xát kỹ

- Đóng bao

Bao PP 50kg, 25kg

 

200.000 đ

Gạo 5%

 • Mã sản phẩm: WR5
 • Tên sản phẩm: Gạo trắng hạt dài 5% tấm
 • Quy cách tiêu chuẩn:

 

 

- Tấm (¾ hạt)

Tối đa 5.0%

- Độ ẩm

Tối đa 14.0%

- Hạt đỏ và sọc đỏ

Tối đa 2.0%

- Hạt vàng

Tối đa 0.5%

- Hạt bạc phấn

Tối đa 6.0%

- Hạt bị hư hỏng

Tối đa 1.0%

- Hạt nếp

Tối đa 1.5%

- Hạt non

Tối đa 0.2%

- Tạp chất

Tối đa 0.1%

- Thóc (số hạt/kg)

Tối đa 15 hạt

- Mức xát

Xay xát kỹ, đánh bóng & tách màu

- Đóng bao

Bao PP 50kg, 25kg

200.000 đ

Thủy Sản

Mã sản phẩm: 

200.000 đ

Thủy Sản

Mã sản phẩm:

200.000 đ

Thủy Sản

Mã sản phẩm: 

200.000 đ

Đồ Hộp

Mã sản phẩm:

200.000 đ

Đồ Hộp

Mã sản phẩm:

200.000 đ

Đồ Hộp

Mã sản phẩm:

200.000 đ

Đồ Hộp

Mã sản phẩm: 

200.000 đ
Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890