slide1 slide2

Động thổ xây dựng nhà máy đóng hộp, trái cây, rau, củ quả Sông Hậu

 

Lễ động thổ dự án nhà máy đóng hộp trái cây, rau, củ, quả Sông Hậu tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa diễn ra vào ngày 06/04/2016.

 

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại:: 070 374 1111 - Fax::070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890